miércoles, 31 de octubre de 2018

La humanitat no cambia la religio, cambia la religio a la humanitat?

                                                                                    Feta per Daga (1RC)

Tot el que ens envolta és ciencia?

                                                                         Feta per Aristòtil (1RC)

¿Es lo mismo llamar casa o hogar a un lugar?

                                                                                         Feta per Rubia (1RB)

El destí ens lliga a certes persones?

                                                                                                       Feta per lamora (1RB)

Fins a on arriba el nostre amor per les persones?

                                                                    Feta per Mora (1RB)